Važni datumi

Rok za predaju radova za 12 broj časopisa Ekonomski izazovi je 15.11.2017. godine.