Važni datumi

Rok za predaju radova za 13 broj časopisa Ekonomski izazovi je 15.04.2017. godine.