Redakcija

Izdavač:

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

 

Za izdavača:

Suad Bećirović, rektor

 

Redakcija:

Bećir Kalač, glavni i odgovorni urednik

Mehmed Meta, zamjenik glavnog i odgovornog urednika

Amela Ahmatović, sekretar redakcije

Irma Mašović-Muratović, tehnički urednik

 

Uređivački odbor:

Radmilo Todosijević, Univerzitet u Novom Sadu

Suad Bećirović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Halid Kurtović, Univerzitet u Zenici

Milenko Popović, Univerzitet Mediteran

Esad Ahmetagić, Univerzitet u Novom Sadu

Pece Nedanovski, University "Ss. Cyril and Methodius"- Skopje

Šemsudin Plojović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Miro Blečić, Univerzitet Mediteran

Petar Bojović, Univerzitet Metropolitan

Senad Bušatlić, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu

Adisa Delić, Univerzitet u Tuzli

Daniel Tomić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Izdavački savjet:

Elma Elfić-Zukorlić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Tibor Petres, University of Szeged

Amela Lukač-Zoranić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Darko Lacmanović, Univerzitet Mediteran

Ćamil Sukić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Ljiljana Arsić, Univerzitet u Prištini

Nada Živanović, Univerzitet Union u Beogradu

Sefer Međedović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Dušica Karić, Alfa Univerzitet u Beogradu

Enis Ujkanović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Gordana Paović-Jeknić, Univerzitet Crne Gore

Muzafer Saračević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Selma Novalija, Univerzitet u Tuzli

Azra Ćatović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru