Naslovna

Časopis "Ekonomski izazovi" u izdanju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru - Departmana za ekonomske nauke objavljuje stručne, naučne i pregledne radove iz svih društveno-humanističkih, informatičko-matematičkih nauka, kao i priloge iz onih naučnih disciplina koje na istraživački, analitički i imperativan način osvjetljavaju problematiku savremene nauke.
Časopis izlazi dva puta godišnje - u martu i novembru.
 
Časopis je indeksiran u: